Za cestovni i nautički program cijena radnog sata je ista te ona iznosi 200,00 kn (sa uključenim PDV-om).